Agrokožar d.o.o.


  s. Bresnica bb; 17542 Vranjska Banja; Rpública de Serbia

  tel/fax: +381 17 446 230
  tel/fax: +381 17 446 746
  tel/fax: +381 17 545 065
  

  E-mail: agrokozar@agrokozar.com

 Número de registro de empresa: 20527960
 Código de identificación fiscal (CIF) : SR 106064694
 Código de actividad económica: 51240

 
View Agrokožar D.O.O. in a larger map