SHEEP WOOL
TypeMicron range

WHITE SHEEP GREASY WOOL Ia
24-27µm

WHITE SHEEP GREASY WOOL Ib
27-30µm

WHITE SHEEP GREASY WOOL IIa
30-33µm

WHITE SHEEP GREASY WOOL IIb
33-36µm

WHITE SHEEP GREASY WOOL IIIa
36-39µm

WHITE SHEEP GREASY WOOL IIIb
39-42µm

BLACK SHEEP GREASY WOOL IIa
30-33µm

WHITE SHEEP MANUALLY SCOURED WOOL IIa
30-33µm