Preduzeće “Agrokožar” d.o.o. Vranjska Banja se bavi otkupom svih vrsta sirove kože i svih vrsta vune, vrši njihovu primarnu obradu: obrezivanje, kategorisanje, konzerviranje, skladištenje i dalju prodaju fabrikama za preradu istih u zemljama evropskog, azijskog i severnoameričkog kontinenta i lider je iz tih oblasti na našim prostorima.

Sirova koža i vuna se u skladištima tretiraju prema evropskom standardu EN 16055:2012 i domaćim SRPS (JUS) standardima.

“Agrokožar” ostvaruje dugogodišnju saradnju sa domaćom klaničnom industrijom kao i sa farmama i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima širom zemlje.

Rukovodeći kadar preduzeća čine poslovni ljudi sa velikim iskustvom u delatnosti trgovine sirovom kožom i vunom i sa poslovnom tradicijom od 1972 godine u ovoj oblasti.

Preduzeće zapošljava 20 adekvatno obučenih radnika za uspešno obavljanje poslovnih zadataka.

Pored kadrovske strukture, preduzeće raspolaže magacinima koji ispunjavaju sve tehničko-tehnološke i skladišne zahteve poslovanja. Od 30.000 m2 ukupnog industrijskog zemljišta koje poseduje firma “Agrokožar” u industrijskoj zoni Vranjska Banja,  proizvodno magacinski objekti se prostiru na površini od 3.000 m2. Skladište je registrovano za izvoz sirove kože i vune u Evropskoj Uniji sa izvoznim kontrolnim brojem: RS-40-005.

Preduzeće raspolaže i odgovarajućom opremom za obavljanje delatnosti koju čine:

-Transportna sredstva za prevoz robe (kamioni, kombi vozila).

-Sredstva internog transporta (viljuškari, paletari).

-Hidraulične prese za baliranje vune.

-Specijalni stolovi za obradu i pripremanje kože.

-Specijalni stolovi za kategorizaciju vune.

-Komore za hlađenje (hladnjače).

-Platformske elektronske pro-hrom vage za merenje.

Lociranost magacina je u industrijskoj zoni na ulazu u Vranjskoj Banji, udaljenosti 300 m od autoputa Beograd-Niš-Skoplje-Solun (koridora 10).

S obzirom na svoju tradiciju, preduzeće ostvaruje permanentni rast prometa, osavremenjivanje i proširivanje kapaciteta i unapređenje kvaliteta poslovanja.