SIROVE KRUPNE KOŽE
VrstaTežinska kategorija


0-6 kg
TELEĆA KOŽA
6-8 kg

8-13 kg


13-19 kg

20-25 kg
JUNEĆA KOŽA
25-30 kg

30-40 kg

40-50 kg

50/+ kg


16-20 kg

20-25 kg
GOVEĐA KOŽA
25-30 kg

30-40 kg

40/+ kg
SIROVE SITNE KOŽE
Vrsta
Površina

JAGNJEĆA KOŽA PELZ VELUR
40dm²-55dm²(4.30ft²-5.92ft²)

JAGNJEĆA KOŽA ZA NAPU
55dm²-75dm²(5.92ft²-8.07ft²)

OVČJA KOŽA
70dm²-90dm²(7.53ft²-9.69ft²)

JAREĆA KOŽA
35dm²-50dm²(3.76ft²-5.38ft²)

KOZJA KOŽA
60dm²-85dm²(6.45ft²-8.61ft²)
SIROVE SVINJSKE KOŽE
Vrsta
Klasa


I
SVINJSKA KOŽA
II

III

IV