U našim skladištima se vrši obrezivanje, klasiranje, konzerviranje i razvrstavanje svih vrsta sirove kože po evropskom standardu EN 16055:2012 kao i po domaćim SRPS (JUS) standardima. Što se tiče svih vrsta vune, vrši se klasiranje na stolu po SRPS (JUS) standardima, kao i baliranje i adekvatno skladištenje u zatvorenim objektima specijalno namenjenih za skladištenje vuna

 1. Sirovo slane krupne kože se razvrstavaju po vrsti, težinskoj kategoriji, polu i klasi 

     (težinska kategorizacija je podložna promenama u skladu sa zahtevima   kupaca).

 2. Sirovo slane sitne kože se razvrstavaju po vrsti, nameni, površini i klasi.

 3. Sirovo slane svinjske kože se razvrstavaju po klasam.

 4. Neprana i ručno prana ovčja vuna se razvrstava po boji i finoći vlakna izraženoj u mikronima. 

KOŽA


VUNA