Sirova koža i vuna se u skladištima tretiraju prema sledećim standardima:

EN 16055:2012

SRPS G.B1.001:1985 (JUS G.B1.001:1985)

SRPS G.B1.006:1985 (JUS G.B1.006:1985)

SRPS G.B1.006/1:1988 (JUS G.B1.006/1:1988)

SRPS G.B1.011:1982 (JUS G.B1.011:1982)

SRPS G.B1.016:1982 (JUS G.B1.016:1982)

SRPS H.M2.021:1961 (JUS H.M2.021:1961)

SRPS F.B1.011:1989 (JUS F.B1.011:1989)

SRPS F.B1.012:1989 (JUS F.B1.012:1989)